Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню і співпраці в превенції конфліктів (МЗС Німеччини)

Проект реалізується Представництвом Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини DVV International в Україні спільно з Інформаційно-дослідницьким центром "Інтеграція та Розвиток" за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Реалізація проекту розпочалася 15 серпня 2014 року.

Метою проекту є сприяння взаєморозумінню між переселенцями і їх соціальним оточенням, а також інтеграції внутрішніх переселенців в нові умови. Головне завдання проекту — фінансово та організаційно підтримати громадські організації по всій території України у проведенні заходів, спрямованих на превенцію і вирішення конфліктних ситуацій у суспільстві мирним шляхом, а також сприяти подоланню стереотипів, підвищенню рівня толерантності через тренінги, навчання методам попередження конфліктів, підвищення інформованості суспільства про життя внутрішніх переселенців. Проект реалізується у формі надання міні-грантів локальним громадським організаціям.

Одна з організацій "Академія розвитку гуманітарної освіти" (АРГО) в Кременчузі (Полтавська область), проводячи багатоденні тренінги, інформаційну компанію та круглий стіл з представниками регіональної адміністрації та ЗМІ, має намір підвищити рівень ефективності наданої допомоги переселенцям через підвищення рівня стресостійкості волонтерів та навчання їх методам попередження конфліктів. Цільова група проекту – волонтери, представники громадських організацій та місцевого самоврядування у Кременчузі, Комсомольську та Світловодську.

Громадська організація "Демократичні і громадянські ініціативи" в Коростені (Житомирська область) ставить перед собою завдання підвищення інформованості суспільства про ситуацію переселенців. Ініціюючи широку інформаційну кампанію, організація сприяє налагодженню діалогу між різними групами населення на регіональному та міжрегіональному рівнях.

На формування довіри між етнічними і соціальними групами співтовариства шляхом фасилітації, прес-кампаній та збору медіа-матеріалів націлений проект "Інкубатор довіри" організації "Культурний ді@лог" в м. Кременчуг (Полтавська область). Представники ЗМІ, різні групи локальних меншин і переселенців, представники місцевих органів влади виступають у ролі цільових груп проекту.

Київський освітній центр "Простір толерантності" спрямовує свій проектний внесок у роботу з молоддю. Організація планує навчати активну молодь, осіб, залучениху внутрішню міграцію, а також фахівців, що працюють з ними, методам налагодження діалогу та вирішення конфліктів.

Організація "Рада молодих вчених" у Сумах і Фонд розвитку громади міста Херсон "Захист" орієнтують свої проекти на молоде покоління і діалог між поколіннями. Шляхом дискусій та створення платформ "Рада молодих вчених" сприяє налагодженню конструктивного діалогу між представниками студентського та академічного середовища з метою зменшення агресії, формування взаєморозуміння і примирення в сучасному українському суспільстві. "Захист" сприяє формуванню платформи для навчання педагогів та шкільних адміністраторів попередженню та профілактиці конфліктів. У проекті беруть участь школярі та їхні батьки.

Проект громадської організації "Центр освіти та розвитку людини" у Львові сприяє підтримці внутрішніх переселенців у новій обстановці шляхом проведення інтерактивних занять з особистісного розвитку, пошуку працевлаштування, тренінгам з відкриття бізнесу, а також залучення громадськості до процесу прийняття рішень органами місцевої влади.

Полтавська благодійна організація "Світло Надії" реалізує проект на підтримку внутрішніх переселенців, які знаходяться в процесі адаптації та інтеграції на новому місці проживання. Через інформаційну кампанію, тренінги та робочі зустрічі, благодійна організація має намір не тільки підвищити обізнаність суспільства стосовно ситуації переселенців, а й сприяти ефективності роботи місцевих органів влади, які працюють у сфері допомоги переселенців.

Шляхом дискусій, створення інформаційного сайту та проведення семінарів для лідерів місцевого співтовариства Центр гуманістичних технологій "Ахалар" у Чернігові у рамках проекту сприяє підвищенню рівня компетенцій місцевих лідерів та спільноти у сфері попередження суспільних конфліктів.

Проект благодійного фонду "Громадські ресурси та ініціативи" в м. Чернівці сфокусований на проблемах і правах етнонаціональних і мовних меншин і внутрішньо-переміщених осіб у регіоні. Шляхом збору та підготовки медіа-матеріалів буде підвищена поінформованість населення Чернівецької області на тему внутрішньої міграції. Мета проекту — гармонізація міжетнічних відносин і створення толерантного середовища на прикордонних територіях України.

Особливий внесок у тему попередження конфліктів вносять Український центр згоди у Києві та харківська міська громадська організація "Союз Чорнобиль". Центр "Згода" створює і проводить онлайн курси з управління конфліктами та медіації для зміцнення миру і злагоди в Україні. Цільова група цього курсу ‒ співробітники громадських організацій, тренери, коучі та фахівці з розвитку. "Союз Чорнобиль" створює центри онлайн-консультацій для громадян, які постраждали внаслідок конфлікту на південному сході України. Ці онлайн-центри включають інформаційно-консультаційні пункти в Харкові і три пункти у Харківській області. У проекті беруть участь громадяни, постраждалі від конфлікту в зоні АТО: учасники АТО, громадяни, котрі вимушено залишили місце постійного проживання або проживають у зоні конфлікту, або рідні загиблих учасників АТО.

Проект "Мости" Одеської обласної групи медіації сфокусований на зниженні рівня напруженості у відносинах між переселенцями і локальним співтовариством в Одесі через тренінги, прес-конференції, створення нових діалогових просторів для рефлексії конфліктних ситуацій, та інші заходи. Цільової групою проекту є місцеве співтовариство, волонтерські організації, що працюють з переселенцями і члени координаційної ради Одеської міської адміністрації.

Підвищення інформованості українського суспільства про проблеми внутрішніх переселенців є ключовим завданням проектів Вінницької обласної організації Товариства "Знання" та громадської організації "Кримська діаспора". Товариство "Знання" сприяє прискоренню взаємоадаптації та інтеграції місцевого населення і переселенців кримськотатарського народу шляхом ознайомлення населення Вінницької області з культурними, соціальними та побутовими традиціями цього етносу. Щоб досягти мети, організація проводить фестиваль, виставку і семінари. "Кримська діаспора" сприяє підвищенню ефективності роботи регіональних громадських організацій та органів місцевого самоврядування для вирішення проблем соціальної адаптації та інтеграції переселенців з інших регіонів України в місцеві спільноти. З цією метою організація проводить 2- й Всеукраїнський форум внутрішньо переміщених осіб для обміну досвідом та координації зусиль серед вищеназваної цільової групи і різними національними та міжнародними організаціями.