Діалог заради єдності


Фото: Влад Содель

Що роз'єднує Україну? Що може її об'єднати? Як попередити подальшу можливу дезінтеграції? Як досягти примирення між групами, що мають різні погляди на історичні події та політичний розвиток країни?

Дати відповіді на ці питання покликаний проект "Започаткування національного діалогу в Україні із залученням усіх зацікавлених сторін", який був розроблений Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) та підтриманий програмою МАТРА Уряду Нідерландів.

На думку авторів проекту, роз'єднує українців минуле, а обє'днати може - спільне бачення майбутнього. Виробити це спільне бачення на розвиток країни має допомогти політика державної єдності, яка повинна бути розроблена за участю представників усіх регіонів України у процесі загальнонаціонального діалогу та презентована керівникам держави.

Національний діалог дозволить закласти підвалини для об’єднання різних регіонів України на основі спільних цінностей, а також ініціювати процес національного примирення.

Унікальність проекту полягає у тому, що дана ініціатива виходить від громадянського суспільства та орієнтована на загальнонаціональний контекст. При цьому вона передбачає залучення зацікавлених сторін як на регіональному, так і національному і міжнародному рівнях.

Реалізація проекту передбачає такі заходи:

  1. Проведення загальнонаціонального соціологічного опитування;
  2. Підготовка аналітичного документу щодо факторів, котрі об’єднують та роз’єднують українське суспільство в різних регіонах;
  3. Проведення круглих столів у регіонах щодо вироблення стратегії бачення регіонів;
  4. Формування регіональних карт бачення минулого та майбутнього розвитку України;
  5. Проведення загальнонаціонального засідання щодо вироблення пропозицій до політики національної єдності;
  6. Представлення результатів роботи Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України. 

Партнерами МЦПД у реалізації цього проекту є Європейський форум з міжнародного посередництва та діалогу "mediatEUr" (неурядова організація з посередництва та допомоги під час збройних конфліктів, м. Брюссель, Бельгія) та міжнародна організація з розбудови миру "Interpeace" (м. Женева, Швейцарія).