Діалогові ініціативи

Діалогові ініціативи українських неурядових організацій


Розвиток ініціатив українських громадських організацій щодо пошуку порозуміння шляхом діалогу можна поділити на три періоди. У передкризовий період, починаючи з 2010 року, в Україні існувала єдина ініціатива, спрямована на налагодження діалогу між носіями різної національної пам’яті всередині України, яка реалізовувалася громадською організацією "Основи Свободи". На цьому етапі проблемі гетерогенності українського суспільства та наявності різної історичної пам’яті у представників різних регіонів не надавалося належного значення.

МГО "Основи свободи": Україна сьогодні: в пошуках порозуміння у суспільстві

З початком протистояння на Майдані в країні почали виникати різні діалогові ініціативи, які реалізовувалися фаховими фасилітаторами та медіаторами, що спеціалізувалися передусім на вирішенні конфліктів у бізнес-середовищі чи судовій фасилітації. У багатьох випадках такі діалоги велися серед прихильників однієї точки зору (передусім проукраїнської), тобто всередині груп та не стосувалися головних векторів розколу: "Майдан – Антимайдан", "ЄС – Митний Союз", "проукраїнські – проросійські погляди", "схід – захід", "Київ – Донбас" тощо.

Ініціатива "Культура Майдану в Україні": Діалоги на Майдані


Коло народної довіри: Публічний Діалог

Інститут культурних зв'язків - Україна: Саміт миру

Донбаський діалог

 

Проекти Київського освітнього центру "Простір толерантності"

 

 

Діалогові проекти за участю міжнародних неурядових організацій та експертів

До початку збройного протистояння в Україні міжнародні неурядові організації недооцінювали конфліктогенний потенціал всередині країни. Єдиним виключенням можна вважати проект "Кримський політичний діалог" Тренінгового та дослідницького центру ПАТРІР, реалізація якого розпочалася у 2009 році і мала завершитися у 2014 році. 

ПАТРІР: Кримський політичний діалог (2009–2014)


З початком розгортання гарячої фази конфлікту в Україні активізувалася діяльність міжнародних організацій, що займаються питаннями діалогу. Низка таких організацій протягом 2014 року провели ознайомчі візити в Україну з метою більш детального вивчення ситуації та пошуку точок входження для проведення діалогів.

Залучення провідних міжнародних організацій для врегулювання конфлікту в Україні має низку переваг, зокрема можливість використання їхнього досвіду роботи з соціальними конфліктами, набутого в гарячих точках світу, неупередженість, оскільки фахівці таких організацій, що переважно є іноземцями, психологічно не залучені у конфлікт.

Водночас, обмеженням діяльності таких міжнародних організацій є часто незнання особливостей конфлікту, політичного контексту, зацікавлених сторін, культурно-ментальних особливостей сторін конфлікту тощо. У цьому зв’язку для більш успішної роботи таким міжнародним організаціям доцільно працювати спільно з місцевими партнерами.

Ініціатива кризового менеджменту: Платформа високого рівня для обговорення майбутнього


Театр для діалогу

Центр Нансена за мир і діалог (Норвегія)

Глобальне партнерство із запобігання збройних конфліктів: Японський "Корабель миру"

Міжнародний центр з ненасильницької комунікації (США)

 

Діалогові проекти, підтримані системними донорами в Україні

Усвідомлюючи загрозу подальшого поширення конфлікту на територію України та необхідність вжиття превентивних заходів у цьому зв’язку, низка системних донорів, починаючи з осені 2014 року, підтримала кілька діалогових ініціатив, що реалізуються як українськими, так і іноземними громадськими організаціями.

Діалогові проекти, підтримані Посольством Великої Британії в Україні:

Розв’язання українських прикордонних конфліктів та стратегії їхнього попередження

 

Український національний діалог із залученням багатьох зацікавлених сторін

 

Вирішення конфліктів та подолання поляризації в Україні

 

Україна: вихід із кризи через діалог

 

Діалогові проекти, підтримані іншими донорами:

Створення умов толерантності, налагодження діалогу та посилення єдності між регіонами України (USAID)

 

Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню і співпраці в превенції конфліктів (МЗС Німеччини)

 

Діалогові проекти, підтримані Міжнародним фондом "Відродження"

 

 

Українсько-російські діалогові ініціативи


Кількість ініціатив щодо проведення діалогу між представниками громадськості з України та Росії на сьогодні є незначною, що демонструє неготовність громадянських суспільств обох країн до початку діалогу. Більшість з них були реалізовані як приватні та здебільшого спонтанні ініціативи, для переведення їх у системну площину вони потребують фінансової підтримки. 

Платформа для українсько-російських контактів, діалогу та ініціатив


"Діалоги: Україна — Росія" Галини Похмєлкіної

Інтерньоюз - Україна: Україно-російський діалог між медіа та третім сектором