Метою проекту є ініціювання та проведення Національного діалогу
між регіональними елітами та лідерами думок щодо подальшого розвитку України як цілісної та суверенної держави

Целью проекта является инициирование и проведение Национального диалога
между региональными элитами и лидерами мысли относительно дальнейшего развития Украины как целостного и суверенного государства